top of page

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Whaleapp LTD

Geçerlik Tarihi: 01/01/2022

İşbu belge, 8 haSadnaot st., Herzliya adresinde faaliyet gösteren Whaleapp Limited'in ("Şirket", "Biz", "Bizim", "Tarafımız") işlettiği mobil uygulamaya ("Uygulama") ait gizlilik politikasıdır ("Politika").

Şirket, Kişisel Verilerinizi ve gizliliğinizi korumayı taahhüt eder. Bu taahhüt uyarınca, aşağıdaki ilkelere riayet ederiz:

Sizinle ilgili Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin şeffaf davranırız:

Sizinle ilgili Kişisel Verilerinizin işlenmesi konusunda bilgiye dayanan kararlar vermeniz için gerekli her türlü bilgiye sahip olmanız Bizler için önemlidir. Bu amaç doğrultusunda, size sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili bilgileri doğru biçimde ve zamanda vermek için çeşitli teknikleri ve önlemleri kullanırız. 

Gizlilik politikamızın tamamı, Bizim tarafımızdan toplanan Kişisel Veri türlerini ve bunları nasıl işlediğimizi en geniş ölçüde anlamanızı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu belgeyi ilk fırsatta ve daha sonra zaman zaman incelemeniz önemlidir. 

Buna ilaveten, belirli bilgileri size sağlamamız gerektiğini öğrendiğimizde, bu bilgileri size doğru zamanda ve yerde sağlarız. 

Ayrıca, her türlü sorunuzu cevaplamaktan ve yasal sınırlara ilişkin ihtiyaç duyduğunuz açıklamaları size sağlamaktan memnuniyet duyarız. Bu amaçla şu adrese e-posta göndererek Bize ulaşabilirsiniz: privacy@whaleapp.com

Sizinle ilgili Kişisel Verileri yalnızca bu Politikada öngörüldüğü amaçlar doğrultusunda işleriz:

Sizinle ilgili Kişisel Verileri işleme amaçlarımız arasında, diğerlerine ek olarak, tarafınızdan istenen (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sağlanması, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizin kullanıcı deneyimini geliştirmek, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, haklarımızı ve menfaatlerimizi korumak, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize sağlanmasını sağlayan iş ve idari faaliyetleri gerçekleştirmek ve/veya yasal ve/veya mevzuat gereksinimlerine uymak bulunmaktadır. Gerçek kişilerle ilgili Kişisel Verileri kullanma amaçlarımızın listesinin tamamı, işbu Politikanın 7. bölümünde yer almaktadır.

Buna ilaveten, sizinle ilgili Kişisel Verileri kişisel ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi anlamak ve size kişiselleştirilmiş teklifler sunmak için işleriz. Dilediğinizde, size kişiselleştirilmiş teklifler göndermemizi isteyebilirsiniz ve Biz de bu isteğinize uyarız.

Sizinle ilgili Kişisel Verilerle bağlantılı haklarınıza riayet etmek için önemli yatırımlar yaparız:

Veri sahibi olarak haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla önemli kaynaklar kullanırız. Bu nedenle, sizinle ilgili Kişisel Verileri incelemek, değiştirmek, sildirmek ya da belirli bir amaç doğrultusunda veya genel olarak kullanımına son vermek veya size ya da üçüncü taraflara devretmemizi istediğiniz zaman Bize ulaşabilirsiniz; biz de kanunlara uygun olarak sizin bu isteğinizi yerine getiririz.

Sizinle İlgili Kişisel Verileri koruruz:

Sizinle ilgili Kişisel Verilerin mutlak surette korunmasına söz veremesek de, sizinle ilgili Kişisel Verilerin korunmasını sağlamaya yönelik çeşitli yöntemler ve önlemler kullandığımıza ve kullanmaya devam edeceğimize söz verebiliriz. 

Gizlilik Politikamızın Tamamı

Belgenin tamamını görmek için lütfen buraya basın 

 

İşbu Gizlilik Politikası Neyi Kapsar?

İşbu Politika, Şirketin gerçek kişilerle ilgili ne tür Kişisel Verileri topladığını, nasıl topladığını, kullandığını, üçüncü taraflarla paylaştığını, koruduğunu, işlediğini ve benzeri konuları tarif eder.

İşbu Politikada, "Kişisel Verilere" yapılan her türlü atıf, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili bilgileri ifade eder; kimliği belirlenebilir gerçek kişi, sahip olduğumuz ya da erişimimiz olan ilave bilgilerle birlikte ya da doğrudan kimliği belirlenebilen kişileri ifade eder.

İşbu Politikada, Kişisel Verilerin "işlenmesine" yapılan her türlü atıf, Kişisel Veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ya da işlemler dizisini ifade eder ve buna toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, yapılanması, saklanması, uyarlanması ya da değiştirilmesi, geri alınması, danışılması, kullanılması, iletim yoluyla ifşaatı, dağıtılması veya başka türlü kullanılma açılması, dizilmesi ya da birleştirilmesi, kısıtlanması, silinmesi veya yok edilmesi dâhildir. 

Uygulamaya erişmek ve/veya Uygulamayı kullanmak için 16 yaşında veya daha büyük (ya da ilgili kanunların izin verdiği yaşta, ancak her durumda en az 13 yaşında) olmalısınız. 16 yaşından küçük (ya da ilgili kanunların izin verdiği yaşta, ancak her durumda en az 13 yaşında) kimseyle ilgili Kişisel Verileri bilerek toplamayız. 

 

1.  Verilerin Kontrolü

Şirket, sizinle ilgili Kişisel Veriler konusunda verinin kontrolünü elinde tutar.

 

2.  Sizinle İlgili Kişisel Verileri Ne Zaman Toplarız?

(Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizi ve hizmet kanallarımızı her kullanışınızda ve/veya Bize ulaştığınızda sizinle ilgili Kişisel Verileri toplarız. Bazı durumlarda Kişisel Verilerinizi Bize etkin biçimde verirsiniz, diğer durumlarda ise (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve/veya hizmet kanallarımızı kullanışınızı inceleyerek ve analiz ederek sizinle ilgili Kişisel Verileri toplarız.

 

3.  Şirkete Kişisel Veri Sağlama Yükümlülüğünün Olmaması ve Bunun Yansımaları

Bize, kendinizle ilgili Kişisel Veri sağlamakla yükümlü değilsiniz. Ancak, bazı durumlarda ilgili Kişisel Verileri sağlamamanız, size Bizden size sağlamamızı istediğiniz ürün ve hizmetleri sağlamamızı önleyebilir, Uygulamayı kullanmanızı önleyebilir ve/veya (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizin doğru çalışmamasına yol açabilir. Böyle durumlarla ilgili ayrıntılı açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz:

Şirketin sözleşmeden doğan yükümlülüğü: bazı durumlarda sözleşmesiyle ilgili olarak Şirketin, sizinle ilgili Kişisel Verileri sağlama yükümlülüğü bulunur. Bu durumlarda, kendinizle ilgili Kişisel Verileri vermekle yükümlü olmasanız da, Şirkete bu Kişisel Verileri vermediğinizde, size sözleşmeden doğan yükümlülüğün kapsadığı ürün ve hizmetleri sağlayamayız. Örneğin, Bize Uygulamanın yer aldığı çevrimiçi platformun istediği Kişisel Verileri sağlamazsanız, Uygulamayı kullanmanıza izin veremeyiz.

Sizinle sözleşme akdetmemiz amacıyla Kişisel Veri sağlanması: bazı durumda, sizinle Şirket arasında bir sözleşme akdetmenin önkoşulu, Kişisel Verilerinizi vermeniz olabilir. Bu durumlarda, kendinizle ilgili Kişisel Verileri vermekle yükümlü olmasanız da, Şirkete bu Kişisel Verileri vermediğinizde, sizinle sözleşme yapamayız ve size sözleşmeden doğan yükümlülüğün kapsadığı ürün ve hizmetleri sağlayamayız.

Örneğin, Uygulamayı kurmak için mobil cihazınızla ilgili veri toplamamız gerekir. 

 

4.  Sizinle İlgili Hangi Kişisel Verileri Toplarız?

Facebook ya da diğer sosyal ağlar veya diğer üçüncü taraflarla bağlantı kurduğunuzda ya da destek birimimizle iletişim kurduğunuzda topladığımız Kişisel Veriler: isminiz ve e-posta adresiniz.

Şirketimizde açtığınız hesabınızı sosyal ağ profillerinize bağladığınızda topladığımız Kişisel Veriler: sosyal ağ kimlik numaranız ve bu profildeki herkese açık olan bilgiler. 

Uygulamayı kurduktan sonra Uygulamayı açtığınız her defasında topladığımız Kişisel Veriler: cihaz üreticisi ve tipi, işletim sistemi bilgisi, taşıyıcınızın / internet hizmeti sağlayıcınızın adı, bağlantı türü, cihazın dili, benzersiz cihaz tanımlayıcı, iOS cihaz adı, konum belirleme verileri, reklam kimliği, IDFA (iOS için benzersiz tanımlayıcı) ve Uygulamaya girerken kullandığınız IP adresi.

Uygulamayı kullandığınız sırada topladığımız Kişisel Veriler: oynayışınız, bonuslar, oyun oturumu (tarih, zaman ve süre dâhil olmak üzere), galibiyetler ve yenilgiler ve diğer oyun içi bilgiler. 

Sizden aldığımız Kişisel Veriler: Müşteri desteği, sohbet, sosyal ağ ya da şikâyet, talep ve görüş gibi başka bir yoldan Bizimle iletişim kurduğunuzda kendi isteğinizle Bize verdiğiniz her türlü Kişisel Veri. Müşteri desteği temsilcilerimiz çağrılarınızı kaydedebilir ve/veya yazılı olarak belgeleyebilir.

 

5.  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları ve Yasal Dayanağı

Şirket, bu bölümde öngörülen bir ya da daha fazla amacını gerçekleştirmek doğrultusunda ve ilgili yasal dayanağa göre Kişisel Verilerinizi işleyebilir.

Şirket, Kişisel Verilerinizi işlemesi için bir yasal dayanağı olmadığı durumlarda Kişisel Verilerinizi işlemez. Şirketin, sizinle ilgili Kişisel Verileri işleyebileceği yasal dayanaklar aşağıdaki gibidir:

a.    Şirketin, bir ya da daha fazla belirli amaç doğrultusunda sizinle ilgili Kişisel Verileri işleyebileceğine rıza verirseniz. Örneğin, size pazarlama malzemesi gönderme amacı doğrultusunda olabilir. 

Sizinle ilgili Kişisel Verileri işlememizin yasal dayanağı Bize verdiğiniz rıza ise, şu e-posta adresine ücretsiz bildirim göndererek rızanızı verdiğiniz amaçla ilgili olarak rızanızı geri çekebilirsiniz: privacy@whaleapp.com

Sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili verdiğiniz rızayı gerçi çektiğinizde, talep ettiğiniz ya da size sağlanması planlanan biçimiyle (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerin bazılarını ya da tamamını size sağlayamayabiliriz ve bu konuda bir talepte bulunamazsınız. 

b.    Taraf olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya talebiniz üzerine sözleşme akdetmeden önce adım atmak için verilerin işlenmesi gereklidir. Örneğin, Uygulamayı kurmanız ve kullanmanız için verileriniz işlenebilir. 

c.    Şirketin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirme amaçları doğrultusunda verilen işlenmesi gereklidir. Örneğin, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek veya yasal taleplerin kullanılması ya da savunulması amacıyla verileriniz işlenebilir.

Şirketin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirme amaçları doğrultusunda Kişisel Verilerinizin işlenmesi gerektiğinde, bu işleme işi, sizinle ilgili Kişisel Verilerin korunmasını gerektiren menfaatleriniz veya temel hak ve özgürlüklerinizi hükümsüz kılacak menfaatlere bağlıdır. Şirket ya da üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirmesi amacıyla sizinle ilgili Kişisel Verileri işlemenin gerekli olması durumunda sizinle ilgili Kişisel Verileri işleyebileceğimiz sonucuna varmak için tarafımızca gerçekleştirilen incelemeye ilişkin bilgi almayı talep etmek içindilediğiniz zaman, şu e-posta adresine bildirim göndererek Bizimle iletişime geçebilirsiniz: privacy@whaleapp.com.

Aşağıdaki listede, sizinle ilgili Kişisel Verileri işleme amaçlarımızı ve bu işlemeler için yasal dayanaklar sıralanmaktadır:

 

Amaç ve Yasal Dayanak

1 Uygulamayı kurmak için

Kişisel Verilerinizi Uygulamayı kurmanıza izin vermek için işleriz. 

.    Taraf olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya talebiniz üzerine sözleşme akdetmeden önce adım atmak için verilerin işlenmesi gereklidir.

 

2 (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizi size sağlamamıza olanak tanıması için

Uygulamayı, ürün ve hizmetlerimizi, satın alınabilecek ürün ve hizmetlerimizi satın almak ya da bir tanıtım teklifinden yararlanmak için ve bunlarla sınırlı olmayan başka amaçlar doğrultusunda kullanmak istediğinizde, bu isteğinizi yerine getirmemiz için gerekli Kişisel Verileri işleriz. 

.    Taraf olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya talebiniz üzerine sözleşme akdetmeden önce adım atmak için verilerin işlenmesi gereklidir.

 

3 İşletme gereksinimlerini yerine getirmek amacıyla sizinle iletişim kurmak için

Bazı durumlarda, sizi belirli işletme konularında haberdar etmek için sizinle iletişime geçeriz; örneğin, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizin bir özelliği değiştiğinde sizinle iletişime geçebiliriz. Bu durumda, sizinle ilgili Kişisel Verileri bu doğrultuda kullanırız. 

.    Taraf olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya talebiniz üzerine sözleşme akdetmeden önce adım atmak için verilerin işlenmesi gereklidir.

 

4 Sorularınızı, istekleriniz ve/veya şikâyetlerinizi yanıtlamak ve size müşteri destek hizmetleri sağlamak için

(Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizle ilgili sorularınıza yanıt vermek ve genel olarak size müşteri desteği hizmetleri sağlamak için sizinle ilgili Kişisel Verileri işlemememiz gereklidir. 

.    Şirketin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirme amaçları doğrultusunda verilen işlenmesi gereklidir.

 

5 Size kişiye özel pazarlama malzemeleri ve teklifleri sunabilmemiz için

(Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizi kullanmanızı ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve zenginleştirmek ve size (Bizim ya da üçüncü tarafların) ilaveten yeni tekliflerini, ürün ve hizmetlerini sunmak için sizinle ilgili Kişisel Verileri, size sunulan malzemeleri tercihlerinize, davranışlarınıza, özelliklerinize ve ilgi alanlarınıza göre ayarlamak için işleriz; bu malzemeler Bizim ya da üçüncü taraflara ait olabilir. Bu amaç doğrultusunda, profil çıkarma gibi Kişisel Verilerinize göre otomatik analiz teknikleri kullanırız.

.    Şirketin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirme amaçları doğrultusunda verilen işlenmesi gereklidir.

 

6 (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizi geliştirmemiz ve yenilerini sunmamız için

Sizinle ilgili Kişisel Verileri, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek, ayrıca yenilerini sağlamak için kullanabiliriz; bunlar arasında, diğerlerine ek olarak, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizin tarafınızdan o zamana kadar nasıl kullanıldığının analiz edilmesi, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak aldığımız yorum ve şikâyetler ve her türlü hata ve arızalar bulunmaktadır. 

.    Şirketin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirme amaçları doğrultusunda verilen işlenmesi gereklidir.

 

7 Sahteciliği ve (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizin kötüye kullanımını önlemek için  

.    Şirketin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirme amaçları doğrultusunda verilen işlenmesi gereklidir.

8 Pazarlama malzemelerini size göndermek için

Bizden pazarlama malzemesi almayı kabul ettiğiniz ölçüde, size rıza gösterdiğiniz iletişim yoluyla, şu anda var olan ya da gelecekte oluşturulacak, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimize benzeyen ya da benzemeyen ve/veya üçüncü tarafların ürün ve hizmetlerini de içerebilecek (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizle ilgili pazarlama malzemelerini size göndeririz.

Rızanızı ne zaman isterseniz, privacy@whaleapp.com e-posta adresine "abonelikten çık" başlığıyla ücretsiz bir e-posta göndererek veya size gönderilen pazarlama malzemelerinde bulunan abonelikten çık seçeneğine tıklayarak geri çekebileceğiniz burada açıkça anlatılmaktadır. Abonelikten çıkmak istediğiniz iletişim yöntemini (biri, bir kısmı ya da tümü) seçmeniz istenecektir. 

Abonelikten çıkmanızın, sözleşme bilgilerinizin silinmesine yol açmayacağı, yalnızca pazarlama malzemelerinin gönderiminin, siz bu malzemeleri almayı yeniden istemediğiniz sürece durdurulacağı burada açıkça anlatılmaktadır. 

·    Rızanız

 

9 Şirketin faaliyetlerini ve pazarlama ya da reklam kampanyalarının etkinliğini analiz etmek için

.    Şirketin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirme amaçları doğrultusunda verilen işlenmesi gereklidir.

 

10 (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizi sağlamamızı ve sunmamızı destekleyen çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek ve sürdürmek için

Bu faaliyetlere arka ofis işleri, iş geliştirme faaliyetleri, teknik özellikler ve güvenlik, stratejik karar alma, gözetim mekanizmaları vb. dâhildir.

.    Şirketin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirme amaçları doğrultusunda verilen işlenmesi gereklidir.

 

11 İstatistiki analiz dâhil olmak üzere analiz gerçekleştirmek için

Mevcut ürün ve hizmetleri iyileştirmek ve yenileri getirmek ve geliştirmek gibi çeşitli konularda karar vermek için bir dizi analitik önlemler (istatistiki analizler dâhil) kullanırız.

.    Şirketin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirme amaçları doğrultusunda verilen işlenmesi gereklidir.

 

12 Yasal taleplerin savunulması ya da kullanılması ya da başlatılması dâhil olmak üzere Bizim ve üçüncü tarafların menfaatlerini, hak ve varlıklarını korumak için

Şart ve koşullarımız ve politikalarımız dahi olmak üzere her türlü kanun, mevzuat ve anlaşmaya uygun olarak Bizim ve üçüncü tarafların menfaatlerini, haklarını ve varlıklarını korumak için sizinle ilgili Kişisel Verileri işleyebiliriz. 

.    Şirketin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirme amaçları doğrultusunda verilen işlenmesi gereklidir.

 

6.  Şirketin ya da Üçüncü Tarafların Meşru Menfaatlerini Gerçekleştirmek Amacıyla Gerekli Olduğunda Sizinle İlgili Kişisel Verileri İşlememize İtiraz Etme Hakkınız

Sizinle ilgili Kişisel Verileri işlememiz, Şirketin ya da üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirmesi için gerekliyse ve sizin menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi hükümsüz kılan işlemeler için veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması ve savunulması için ikna edici meşru sebepler gösteremezsek, privacy@whaleapp.com e-posta adresine bildirim göndererek Kişisel Verilerinizin bu amaçla işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. 

 

7.  Doğrudan Pazarlama Amaçları Doğrultusunda Sizinle İlgili Kişisel Verileri İşlememize İtiraz Etme Hakkınız

Şirket, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizi kullanmanızı ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve zenginleştirmek ve size üçüncü tarafların ürün ve hizmetleri dâhil olmak üzere yeni teklifler, ürün ve hizmetler sunmak için sizin için kişiselleştirilmiş teklifler sunar. Bunu, size sunulan malzemeleri tercihleriniz, davranışlarınız, özellikleriniz ve ilgi alanlarınıza göre ayarlamak üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesi yoluyla yapılır. Bu amaç doğrultusunda, profil çıkarmak dâhil olmak üzere sizi çeşitli yönlerden ilgilendiren analiz ve sonuçları Bize sağlayan Kişisel Verilerinizle otomatik analiz tekniklerini kullanırız. 

Örneğin bu analiz ve sonuçlar, sizi daha çok ilgilendireceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetleri size sunmamız için Bizim tarafımızdan kullanılabilir; oyun oynama biçiminiz, cihazınızın dili, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizi kullanmayı tercih ettiğiniz haftanın günü ve saati bunlar arasında sayılabilir. 

Benzer analiz ve sonuçlar, Bizden pazarlama malzemeleri almayı kabul ettiğiniz ölçüde kullanılır ve bu malzemeler sizi daha çok ilgilendireceğini düşündüğümüz ürün ve hizmetleri kişiselleştirmek üzere kullanılır. 

Sizinle ilgili Kişisel Veriler doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işlendiğinde, Kişisel Verilerinizin, böylesi bir doğrudan pazarlamayla ilgili olarak profil çıkarılması dâhil olmak üzere bu amaçlar doğrultusunda işlenmesine dilediğiniz zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Bunun için privacy@whaleapp.com e-posta adresine bildirim göndermeniz yeterlidir, Biz de bu durumda sizinle ilgili Kişisel Verileri böylesi doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işlemeyi bırakırız. 

Buna ilaveten, pazarlama malzemelerini almak için verdiğiniz rızayı ne zaman isterseniz, privacy@whaleapp.com e-posta adresine "abonelikten çık" başlığıyla ücretsiz bir e-posta göndererek veya size gönderilen pazarlama malzemelerinde bulunan abonelikten çık seçeneğine tıklayarak geri çekebilirsiniz Mobil cihazınızın ayarlar sayfasından pazarlama malzemelerini anlık bildirimlerle almak için gösterdiğiniz rızayı geri çekebilirsiniz. 

Bizden pazarlama iletişimleri almamayı seçerseniz, size ürün ve hizmetlerimizle ilgili pazarlama dışındaki bilgileri sağlamamız ya da sizin tarafınızdan başlatılan bir işlemle ilgili olarak sizden bilgi almak ya da başka türlü meşru ve pazarlama dışı sebepler için yine de sizinle zaman zaman iletişime geçebileceğimizi unutmayın.

 

8.  Kişisel Verilerin Diğer Taraflara Devri

Şirket, Şirketin faaliyetlerini desteklemek ve Şirketin ürün ve hizmetlerinin sunulmasını desteklemek amacı doğrultusunda Şirketin de parçası olduğu bir grup şirketle Kişisel Verileri paylaşır. 

Şirket, ayrıca sizinle ilgili Kişisel Verileri, Bize aşağıdaki hizmetleri sağlayan üçüncü taraflarla paylaşabilir:

a.     Ödeme hizmetleri

b.     Saklama ve sunucu barındırma hizmetleri sağlayıcıları, ayrıca bulut bilgisayar hizmetleri

c.     Sahteciliği önleme ve geri ödeme soruşturmaları

d.     IP adres bilgisi

e.     Kullanıcı deneyiminin analizi

f.      Destek

g.     Pazarlama

h.     Pazarlama malzemeleri dâhil olmak üzere malzemelerin, e-posta, anlık bildirim ve diğer elektronik mesajlar gibi çeşitli iletişim yollarıyla gönderilmesi

i.       Müşteri İlişkileri Yönetimi veri yönetimi

j.       Çağrı merkezleri

k.     Muhasebe ve yasal hizmetler

l.       Araştırma, analitik, teknik ve tanılama hizmetleri

Şirket, Bizim ve üçüncü tarafların menfaatleri, hakları ve varlıklarını korumak ayrıca yasal taleplerin başlatılması, kullanılması veya savunulması için gerekli olduğunda sizinle ilgili Kişisel Verileri hükümet, yerel, resmi, mevzuattan ya da lisanstan sorumlu kurumlarla paylaşabilir. 

Buna ilaveten, sizinle ilgili Kişisel Verileri, Şirketin ve/veya Şirketin parçası olduğu şirketler grubundaki herhangi bir şirketle ya da Şirketin olası alıcıları veya yatırımcıları veya borç vericileriyle ya da benzer bir işlem sırasında (örneğin Şirketin ve/veya Şirketin parçası olduğu şirketler grubundaki bir şirketin varlıklarının satışında) ve/veya Şirketin ve/veya Şirketin parçası olduğu şirketler grubundaki bir şirketin birleşmesi, yeniden düzenlenmesi, konsolide edilmesi veya iflasıyla bağlantılı olarak paylaşabilir. 

 

9.  Şirket, sizinle ilgili Kişisel Verilere ilişkin Haklarınız

Sizinle ilgili Kişisel Verilere ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz. Bu haklarınızı, privacy@whaleapp.com e-posta adresine, söz konusu hakkınızı kullanmak istediğinize dair bir e-posta göndererek kullanabilirsiniz.

Erişim hakkı

Şirketten, sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğine dair bilgi alma ve işleniyorsa bu Kişisel Verilere ve aşağıdaki bilgilere erişme hakkınız bulunmaktadır: (1) işlemenin amaçları; (2) ilgili Kişisel Veri kategorileri; (3) Kişisel Verilerin ifşa edildiği veya edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle Avrupa Ekonomi Topluluğu dışındaki üçüncü ülkeler; (4) mümkün olduğu hallerde, Kişisel Verilerin saklanacağı öngörülen tarih veya mümkün olmadığı hallerde bu tarihin belirlenmesinde kullanılan ölçütler; (5) Şirketten sizinle ilgili Kişisel Verilerin değiştirilmesi veya silinmesini isteme veya sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenmesini kısıtlama veya bu işlemeye itiraz etme hakkı; (6) bir denetim kuruluna şikâyette bulunma hakkı; (7) Kişisel Verilerin sizden toplanmadığı hallerde, kaynağına dair her türlü mevcut bilgi; (8) profil çıkarmanın yapılıp yapılmadığı; ve (9) Kişisel Verilerin Avrupa Ekonomi Topluluğu dışındaki bir üçüncü ülkeye devredildiği hallerde, devre ilişkin uygun koruma yöntemleri. 

Şirket, işlenene Kişisel Verilerin bir kopyasını size sağlayacaktır ve daha fazla kopya istemeniz halinde makul bir ücret talep edebilir. İsteğinizi ekonomik yollardan ilettiğinizde veya özellikle başka bir yöntem kullanılmasını istemediyseniz, bu bilgi size yaygın kullanılan elektronik yolla gönderilecektir. 

Kişisel Verilerin bir kopyasını edinme hakkınız, diğerlerinin haklarını ve özgürlüklerini olumsuz etkilememelidir. Bu nedenle bu istek diğerlerinin haklarına ve özgürlüklerine zarar verebilecek haldeyse, Şirkte bu isteği yerine getirmeyebilir ya da sınırlı bir şekilde yerine getirebilir. 

Değiştirme hakkı

Şirketten sizinle ilgili yanlış Kişisel Bilgiler değiştirmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. İşlemenin amaçlarını göz önünde bulundurarak, sizinle ilgili eksik Kişisel Verilerin tamamlanmasını isteme hakkınız bulunmaktadır; bunun için ilave bir beyan da verebilirsiniz. 

Silme hakkı

Aşağıdaki durumlarda, Şirketten sizinle ilgili yanlış Kişisel Bilgiler silmesini isteme hakkınız bulunmaktadır: (a) Kişisel Veriler, toplandığı veya işlendiği amaçlar doğrultusunda artık gerekli görülmezse; (b) işlemenin dayanağı olan rızanızı geri çekerseniz ve Kişisel Verileri işlememiz için başka yasal dayanağımız yoksa; (c) Bizim veya bir üçüncü tarafın meşru menfaatlerini gerçekleştirmek amacıyla Kişisel Verilerin işlenmesine, kendi özel durumunuzla ilgili olarak itiraz ederseniz ve verilerin işlenmesi için bunları hükümsüz kılacak meşru bir dayanak yoksa; (d) doğrudan pazarlama amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz ederseniz; (e) Kişisel Veriler meşru olmayan şekilde işlendiyse; (f) Kişisel Veriler, Şirketin tabi tutulduğu Avrupa Birliği ya da Üye Devletlerin kanunları kapsamında yasal bir yükümlülüğe uymak üzere silinmesi gerektiyse.

Bu hak, verileri işlemenin gerekli olduğu kapsam için geçerli değildir: (a) Şirketin tabi tutulduğu Avrupa Birliği ya da Üye Devletlerin kanunları kapsamında yasal bir yükümlüğe uymak için ya da (b) yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki durumlarda, Şirketten sizinle ilgili Kişisel Bilgileri işlemeyi kısıtlamasını isteme hakkınız bulunmaktadır: (a) Kişisel Verilerin doğruluğuna itiraz ettiğiniz hallerde, Şirketin Kişisel Verilerin doğruluğunu onaylaması için geçen süre boyunca; (b) verilerin işlenmesi meşru olmadığında ve Kişisel Verilerinizin silinmesine itiraz ettiğinizde ve bunun yerine kullanılmasını kısıtlamak istediğinizde; (c) Şirketin verileri işleme amaçları doğrultusunda Kişisel Verilere artık ihtiyaç duymaması, ancak sizin yasal taleplerinizin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için gerektiğinde; (d) Kişisel Verilerin işlenmesi, Şirket veya üçüncü tarafların meşru menfaatlerini gerçekleştirme amacıyla gerekli olduğu hallerde ve sizin menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi hükümsüz kılan işlemeler için veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması ve savunulması için ikna edici meşru sebepler gösteremezsek; (e) Kişisel Veriler, ilgili doğrudan pazarlamaya ilişkin profil çıkarma gibi doğrudan pazarlama amaçlarıyla işlendiğinde.

Sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenmesi, isteğiniz üzerine kısıtlandığında, bu Kişisel Veriler, saklama istisna olmak kaydıyla, yalnızca yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması ya da savunulması için veya sizin rızanızla veya Avrupa Birliği ya da Üye Devletlerin önemli kamu menfaatleri nedeniyle veya başka bir gerçek ya da tüzel kişinin haklarını korumak için işlenecektir. 

Verilerin taşınabilirliği hakkı

Aşağıdaki durumlarda sizinle ilgili Şirkete sağladığınız Kişisel Verileri, düzenlenmiş, yaygın kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir biçimde almaya ve bu Kişisel Verileri başka bir kontrolcüye iletilmesi hakkına sahipsiniz: (a) işleme, rızanıza ya da taraf olduğunuz sözleşmeye dayanıyorsa ve (b) işleme otomatik yollardan yapılıyorsa. 

Verilerin taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, sizinle ilgili Kişisel Verilerin doğrudan Şirketten başka bir kontrolcüye iletilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. Verilerin taşınabilirliği hakkınız, silme hakkı kapsamında Şirketin ve sizin haklarınıza halel getirmeden kullanılabilir. Buna ilaveten, verilerin taşınabilirliği, başkalarının haklarını ve özgürlüklerini olumsuz etkilemez

İtiraz etme hakkı

Durumunuzla ilgili olarak, istediğini zaman, sizinle ilgili Kişisel Verilerin Şirketin ya da üçüncü tarafların meşru menfaatlerini gerçekleştirme amacı doğrultusunda işlenmesine, bu meşru menfaatlere dayanarak profil çıkarılması da dâhil olmak üzere, itiraz edebilirsiniz; bu durumda sizin menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi hükümsüz kılan işlemeler için veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması ve savunulması için ikna edici meşru sebepler gösteremezsek sizinle ilgili Kişisel Verileri işlemeyi bırakırız.

Sizinle ilgili Kişisel Verilerin, doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır; bu doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil çıkarılması da bu amaçlara dâhildir. 

Rızanızı geri çekme hakkı

Sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenmesi amacıyla Bize verdiğiniz rızayı ne zaman isterseniz ve rızanızı çekmeden önceki dönemde verilerinizin işlenmesinin meşru dayanağını etkilemeksizin geri çekebilirsiniz. 

Bir denetim kurumuna şikâyette bulunma hakkı

Avrupa Birliği içerisinde Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin gerçek kişilerin temel haklarını ve özgürlüklerini korumak için Üye Devletler tarafından kurulan bir denetim kurumuna şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır. 

11. bölümde öngörülen sizinle ilgili Kişisel Verilere ilişkin haklarınız, Şirketin tabi olduğu Avrupa Birliği ya da Üye Devletlerin kanunlarınca kısıtlanabilir.

11. bölümde öngörülen haklarınızla ilgili olarak istediğiniz bilgileri size makul olmayan gecikmeler yaşatmaksızın ve isteğinizi aldığımız tarihten itibaren bir ay içerisinde veririz. Bu dönem, isteklerin sayısı ve karmaşıklığına bağlı olarak gerektiği hallerde iki ay daha uzatılabilir. İsteğinizi aldıktan sonra bir ay içinde bu uzama halini ve nedenlerini size haber veririz. 

11. bölümde öngörülen haklarınıza uygun olarak istenen bilgiler, 11. bölümde aksi belirtilmedikçe ücretsiz olarak sağlanır. Bu gibi istekler, özellikle tekrar edici olmaları nedeniyle temelsiz ya da aşırı bulunursa, aşağıdaki adımları atabiliriz: (a) bu bilgiyi veya iletişimi sağlamanın veya istenen eylemi gerçekleştirmenin idari maliyetini hesaba katarak makul bir ücret talep edebiliriz ya da (b) bu isteği yerine getirmeyi reddedebiliriz.

Şirket, isteği yapan gerçek kişinin kimliğine ilişkin makul şüpheleri varsa, 11. bölümde öngörülen haklarınıza uygun olarak isteğinizi yerine getirmek üzere kimliğinizi onaylamak için gerekli bilgileri sizden isteyebilir. 

10.  İzleme ve Çerezler

Uygulamayı ziyaret ettiğinizde veya Uygulamaya eriştiğinizde ve/veya ürün ve hizmetlerimizi kullandığınızda, Uygulamayı ziyaret ettiğiniz ya da Uygulamaya eriştiğiniz ve/veya ürün ve hizmetlerimizi kullandığınız cihazda küçük bir metin dosyası olan çerez dosyası kurulur. Çerezler, kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek, tercihlerinizi ve ayarlarınızı hatırlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri size sağlamak ve bunları kişiselleştirmek amacıyla, sizinle ve davranışlarınızla ilgili Kişisel Verileri toplamamıza olanak verir. Çerezler, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili istatistik toplamak ve analiz yapmak için de kullanılır. 

Kullandığımız çerezlerin bir kısmı, cihazınıza geçici olarak indirilen oturum çerezleriyken diğerleri Uygulamayı kapattıktan sonra cihazınızda kalan kalıcı çerezlerdir.

Mobil cihazınızın ayarlar sayfasına giderek izlemeyi ve çerez kullanımını engellemek için izleme ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Unutmayın, bu ayarlar yalnızca izleme teknolojilerinin kullanımını etkiler ve işbu Politikada öngörüldüğü şekliyle sizinle ilgili Kişisel Verilerin işlenmesini ve toplanmasını önlemez.

Bunları kapatmanız halinde, (Uygulamanın dâhil olduğu fakat bununla sınırlı olmayan) ürün ve hizmetlerimizin özellikleri ve işlevlerinin tamamı veya bir kısmı amaçlandığı doğrultuda çalışmayabilir. 

11.  Sizinle İlgili Kişisel Verilerin Tutulması

Şirket, işbu Politikada öngörüldüğü gibi Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiği süre boyunca veya tabi olduğumuz mevzuat, düzenleme, politika ve emirlerin gerektirdiği daha uzun süreler boyunca sizinle ilgili Kişisel Verileri tutacaktır. 

Genel olarak Uygulamayı kaldırdıktan sonra en az beş yıl boyunca sizinle ilgili Kişisel Verileri saklarız.

Sizinle ilgili Kişisel Verilerin gerektiğinden daha uzun süre tutulmamasını sağlamak için, silinebilecek Kişisel Veri olup olmadığını incelemek üzere tarafımızca tutulan Kişisel Verileri düzenli olarak gözden geçiririz.  

12.  Kişisel Verilerin Üçüncü Ülkelere ya da Uluslararası Organizasyonlara Devri

Sizinle ilgili Kişisel Verileri bir üçüncü ülkeye (örn. Avrupa Ekonomi Topluluğu dışındaki yargı bölgelerine) ya da uluslararası organizasyonlara verilebilir. Bu durumda Şirket, sizinle ilgili Kişisel Verilerin korunmasını sağlamak için uygun önlemleri alacak ve uygulanabilir veri sahiplerinin haklarının ve veri sahipleri için gerekli yasal çarelerin kullanılabilir olmasını sağlayacaktır. 

Aşağıdaki koşullardan biri yerine getirilirse bu koruma ve önlemler hazır olacaktır:

a.      Devir, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 27 Nisan 2016 tarihli 2016/679 sayılı Mevzuatının (AB) 45(3). Maddesi ("GDPR") uyarınca AB Komisyonunun kendilerine devredilen Kişisel Verileri uygun seviyede koruduğuna karar verdiği bir üçüncü ülkeye ya da uluslararası organizasyona yapılıyorsa;

b.     Devir, GDPR'nin 46(2). Maddesi uyarınca kamu kurum veya kuruluşları arasında yasal olarak bağlayıcılığı ve yürütülebilirliği olan bir belgeye göre yapılıyorsa ya da

c.      Devir, AB Komisyonu tarafından GDPR'nin 46(2)(c) Maddesi uyarınca kabul edilen standart veri koruma maddelerine uygunsa; AB Komisyonunun kabul ettiği maddeler bu adreste okunabilir https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Sizinle ilgili üçüncü bir ülkeye ya da uluslararası organizasyona devrettiği Kişisel Verileri korumak için aldığı önlem ve korumalara dair bilgileri, privacy@whaleapp.com adresine e-posta atarak Şirketin size sağlamasını isteyebilirsiniz.

13.  Sizinle İlgili Kişisel Verilerin Korunması

İletilen, saklanan ya da başka türlü işlenen Kişisel Verilere erişilmesi, yetkisiz ifşa edilmesi, değiştirilmesi, kaybedilmesi, kazara veya meşru olmayan yollarla imha edilmesinden doğabilecek riskleri göz önünde bulundurarak Kişisel Verilere uygun seviyede koruma sağlanması amacıyla uygun teknik ve örgütsel önlemleri alırız. 

Kontrolümüz dışında kalan yasal veya başka türlü yükümlülükler nedeniyle, sizinle ilgili Kişisel Verileri kamu kurumları gibi üçüncü taraflara sağlamamız gerekebilir. Bu koşullarda, sizinle ilgili Kişisel Verilere ilişkin sözü edilen üçüncü tarafların sağladığı koruma seviyesiyle ilgili sınırlı kontrole sahip oluruz. 

İnternet üzerinden Kişisel Verilerin devrini tamamen güvenceye almak mümkün değildir. Bu nedenle Şirket, sizinle ilgili Kişisel Veriler internet üzerinden (veya Uygulama üzerinden veya başka türlü) Bize devredildiğinde bu verilerin korunmasını garanti edemez.  

14.  Üçüncü Tarafların Web Sitelerine ve/veya Uygulamalarına Verilen Bağlantılar

Uygulamada, üçüncü tarafların web sitelerine ve/veya uygulamalarına bağlantı verilebilir. Şirket, bu web sitelerini ve uygulamaları ve bu web siteleri ve uygulamalar tarafından sizinle ilgili Kişisel Verilerin toplanmasını ve/veya işlenmesini kontrol edemez ve bu web siteleri ve uygulamalardan ya da gizlilik ve veri koruma politikaları ve faaliyetlerinden sorumlu değiliz. İşbu Politika, böylesi web siteleri ve/veya uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen faaliyetler için geçerli değildir.

Bu gibi üçüncü tarafların web sitelerine ve/veya uygulamalara eriştiğinizde, söz konusu web siteleri ve/veya uygulamaları kullanmadan önce ve Kişisel Verilerinizi paylaşmadan önce gizlilik politikalarını dikkatle gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. 

15.  İşbu Politikada Yapılacak Değişiklikler

İşbu Politikanın şartlarını zaman zaman değiştirebiliriz. İşbu Politikayı değiştirdiğimizde, Uygulamadaki güncellenen Politikayı yayınlayarak bu gibi değişiklikleri size bildiririz. Buna ilaveten, işbu Politikada önemli değişikler yaptığımızda, bu değişikliklerden sizi haberdar etmek için makul ölçüde uygun bulduğumuz iletişim yöntemlerini kullanarak ve Uygulamada bu değişikliklerle ilgili bildirimler yayınlayarak size bu değişiklikleri haber vermeye çabalarız. Aksi belirtilmedikçe, tüm değişiklikler Uygulamadaki güncellenen Politika yayınlandığında yürürlüğe girecektir.

bottom of page